English English | Español Español | Mонгол Mонгол

МОНГОЛЫН НУУРУУДЫН СУДАЛГААНЫ КАТОЛОГИ

Монголын нууруудын вэб хуудсанд тавтай морилно уу! Энэхүү вэб хуудас нь Монгол орон болон монголын үзэсгэлэнт байгалийг үргэлж чимэж байдаг агуу их баялагтай нууруудын тухай танилцуулж байна. Мөн түүнчлэн эдгээр нууруудын онгон дагшин байгаль нь амьтан ургамалын шавхагдашгүй нөөц баялагийг хадгалж байдаг юм. Барселоны их сургуулийн лимнологийн баг монгол орны нууруудыг арван нэгэн жилийн хугацаанд сүүлийн үеийн дэвшилтэт технoлоги ашиглан явуулсан хээрийн судалгааны үр дүнгээ энэ сайтаар та бүхэнд хүргэж байна.